CHÍNH SÁCH HỦY-ĐỔI-TRẢ:

  • Trường hợp khách muốn thay đổi địa chỉ, điều chỉnh đơn hàng chỉ được thực hiện trong vòng 5 phút kể từ khi đơn hàng đã được tổng đài tiếp nhận. Việc điều chỉnh đơn hàng sẽ không được chấp nhận sau 5 phút. (rủi ro đồ ăn đã chế biến cho nhà hàng)
  • Trường hợp đơn hàng sau khi điều chỉnh có tổng giá trị thấp hơn 100.000 đồng. thì đơn hàng này sẽ bị hủy.
  • Trường hợp khách tiếp tục muốn đặt hàng sẽ tiến hành đặt lại.
  • Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn không đúng với đơn hàng đã đặt, Trạm sushi sẽ tiến hành ngay việc đổi hàng đúng theo đơn hàng đã tiếp nhận.
  • Trong trường hợp khách hàng muốn huỷ bỏ đơn đặt hàng của mình,việc hủy đặt hàng phải được xử lý trong vòng 5 phút sau khi nhà hàng nhận được đơn đặt hàng. Trường hợp này khách có thể hủy đơn đăt hàng qua tổng đài của Trạm sushi.

Hotline: 0336252590

Messenger